ASZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

moove4run.hu

 

 

 

A jelen ÁSZF útján kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, nem kerül iktatásra, a

későbbiekben nem hozzáférhető, Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A §alapján törlésre kerül. A szerződés nyelve magyar.

Tájékoztatjuk, hogy nem alkalmazunk magatartási kódexet.

 

1.A Szolgáltató

Moove Sportfizio kft Kft.

székhely: 2000 Szentendre Kacor u. 14

cégjegyzékszám: 01-09-172924

képviseli: Ruzsinszki András ügyvezető

e-mail: info@moove4run.hu

 

  1. Tárhelyszolgáltató

Rackhost Zrt. (székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.Adószám:25333572-2-06 Cégjegyzékszám:06-10-000489  

 

  1. A Tudástár és a Keresztedzés videók megrendelése

3.1. A megrendelés elküldése

– A  oldalon  található megrendelő űrlap

alján elhelyezett, erre szolgáló gombra („Megvásárolom”)

történő kattintással rendelhető meg a megrendelő űrlap kitöltését követően.

– A megrendelő űrlapokon a megrendelő megadja a  fizetési módot, a megrendelő,

és/vagy a kapcsolattartó adatait, a számlázási és a szállítási adatokat.

– Bankkártyás fizetés esetén átirányítunk a OTP Simplepay oldalára. A bankkártyás fizetések a  Simplepay

rendszerén keresztül valósulnak meg, így a bankkártya adatok hozzánk nem jutnak el. A

szolgáltatást nyújtó  az OTP Mobil Szolgáltató Kft. (székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.; Cg. 01-09-174466; adószám: 24386106-2  

 

A megrendelés elküldése előtt kérjük, hogy tekintsd át a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint az

Adatkezelési Tájékoztatót, mivel a megrendelés elküldésével és a megfelelő jelölőnégyzetek

kipipálásával kijelented, hogy a jelen ÁSZF-et elfogadod és az Adatkezelés Tájékoztatót

elolvastad.

– Az adatok módosítására a megrendelés elküldéséig lehetőség van.

– A megrendelés az erre szolgáló ( „megvásárolom”) gombra

kattintva küldhető el.

– A fizetésről elektronikus számlát küldünk a megrendelő űrlapon megadott e-mail címre.

 

 

4.2. A visszaigazolás és az online platform elérése

A megrendelés elküldését követően a Szolgáltató visszaigazoló e-mailben jelzi a megrendelés

elfogadását, ezzel létrejön az online szerződés. Az e-mailben szerepel a választott video csomag

megnevezése, a végösszeg, a választott fizetési mód, továbbá a Megrendelő személyes adatai,

szállítási és számlázási címe. Amennyiben ezen visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított

48 (negyvennyolc) órán belül a Megrendelő részére nem érkezik meg, akkor a Megrendelő

szerződéses (fizetési) kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik és a

vásárlás nem jön létre. A Szolgáltató nem felel a visszaigazolás elmaradásáért, ha a visszaigazolás

azért nem érkezik meg időben, mert Megrendelő rossz e-mail címet adott meg, vagy az emailcíméhez

tartozó tárhely megtelt, így nem tud üzenetet fogadni.

Sikeres fizetés estén e-mailben küldjük meg az elektronikus számládat.

Kérjük, az elküldés előtt ellenőrizd, hogy rendelésed megfelelő-e. Ha mégis tévedésből mást

rendeltél, mint amit szeretettél volna, elírás történt, vagy nem érkezett meg a visszaigazoló e-mail,

kérjük azt haladéktalanul jelezd felénk az info@moove4run.hu e-mail címen!

A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra

visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség

nem terheli.

 

  1. Adatbeviteli hibák kijavítása

Az adatbeviteli hibák javítására a megrendelés elküldése előtt bármikor lehetőség van.

A  megrendelő egy, a nevére automatikusan létrehozott felhasználói fiókkal (e-mail

cím és jelszó) éri el az http://videok-moove4run.hu oldalon bejelentkezve. Ezen oldalon belül a

„Profilom” menüpont alatt van lehetőség bejelentkezési és egyéb személyes adatok módosítására.

Amennyiben a megrendelés elküldését követően szeretnél bármin változtatni, úgy azt kérjük,

haladéktalanul jelezd felénk az info@moove4run.hu e-mail címen.

 

  1. Vételár

A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett

összeg, amely összegen túlmenően adó nem kerül felszámításra, így az a végső vételár.

 

  1. Szállítási és fizetési feltételek

 

7.1. A fizetés

Bankkártyás fizetés: Bankkártyás fizetés esetén átirányítunk a OTP Simplepay oldalára. A bankkártyás fizetések az OTP Simplepay rendszerén keresztül valósulnak meg, így a bankkártya adatok hozzánk nemjutnak el. OTP Mobil Szolgáltató Kft. (székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.; Cg. 01-09-174466; adószám: 24386106-2  Továbbított adatok köre: név, email cím, termék, megrendelés összege, dátum.

 

8.1. Általunk vállalt jótállás (pénzvisszafizetési garancia)

Tudástár és Keresztedzés videók

Videó csomagjaink eseté ha nem erre a szolgáltatásra gondoltál, akkor a videók megtekintésének a 25%-nál ki tudsz lépni a programból és visszaadjuk a befizetett összeget.
A havi előfizetésnél az első két videó megtekintése után visszaigényelhető a bérlet díj.

 

Az elállási határidő alakulása:

.

– Digitális termékek esetén, attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a hozzáférési

adatokat e-mailben átvetted (megnyitottad az erről szóló e-mailt).

– Az elállási jogod a sikeres megrendelés (szerződéskötés) és a termék átvétele közötti

időszakban is gyakorolhatod.

Igényed kérlek írásban, vagy elektronikusan jelezd az 1. pontban megjelölt elérhetőségek egyikén

erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozattal, vagy az alábbi elállási nyilatkozat minta alkalmazásával.

Határidőben élsz elállási jogoddal, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldöd elállási

nyilatkozatod.

Elállási nyilatkozatminta:

Címzett: (Itt szükséges a Szolgáltató nevének, postai címének vagy elektronikus levelezési címének

megjelölése.)

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi

termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

( Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése)

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: (megfelelő jelölendő)

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) Kelt”

Visszatérítés:

Elállás esetén haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon

belül visszatérítjük az árat .

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot

alkalmazunk, kivéve, ha más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulásod adod. Ez

nem jár többletköltséggel.

.

  1. Békéltető Testület

Fogyasztóként3 lehetőséged van békéltető testülethez fordulni. A békéltető testület hatáskörébe

tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a

termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti

szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése: e

célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben

döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének

biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó, vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a

fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Megrendelő a Szolgáltatóval

közvetlenül is megkísérelje a panaszügy rendezését. A közvetlen rendezés sikertelensége esetén

adható be kérelem a Béltető Testülethez. Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye

szerinti békéltető testület illetékes, ilyen hiányában a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület

az illetékes. A fogyasztó erre irányuló kérelme alapján az általa a kérelemben megjelölt békéltető

testület is eljárhat.

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Az eljárásról bővebben a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben vagy a békéltető

testületek honlapján olvashatsz.

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Budapesti Békéltető Testület

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 21 31

 

 

  1. Panaszügyintézés

A panaszodat, kérdésedet, esetleges kérésedet igyekszünk a bejelentést követően azonnal orvosolni,

kérjük, forduljon hozzánk bizalommal telefonon, e-mailben vagy levélben az 1. pontban megjelölt

elérhetőségeken.

A telefonos panaszügyintézés munkanapokon 8 és 16 óra között érhető el.

3 Ebben az esetben fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok

érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval

kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A békéltető testületre vonatkozó szabályok

alkalmazásában fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az önálló foglalkozásán és gazdasági

tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy,

társasház, lakásszövetkezet, mikro, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe

vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

11.1. Szóbeli panasz

A szóbeli panaszt azonnal megvizsgáljuk és szükség szerint orvosoljuk. Ha a panasz kezelésével nem

értesz egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról és az azzal kapcsolatos

álláspontodról jegyzőkönyvet veszünk fel, melynek egy másolatát a részedre is átadunk.

11.2. Írásbeli panasz (e-mail, levél)

Az írásbeli panaszt a beérkezését követően 30 (harminc) napon belül írásban megválaszoljuk.

 

  1. Szerzői jogvédelem

A honlapokon található valamennyi tartalom

szerzői jogvédelem alatt áll. Annak

jogosulatlan felhasználása (pl.: másolása, terjesztése) büntetőeljárás megindítását és teljes körű

kártérítési eljárást von maga után.

Bizonyos fent hivatkozott anyagok felhasználására a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása

esetén van lehetőség. Kérjük, ilyen igény esetén vedd fel velünk a kapcsolatot az 1. pontban megjelölt

elérhetőségeken.

Az említett anyagok bármilyen formában történő rögzítése, másolása, sokszorosítása, megjelenítése,

továbbadása és terjesztése Szolgáltató írásos engedélye nélkül szigorúan tilos. Ennek értelmében

Kifejezetten tilos továbbá a digitális tartalmak nyomtatott vagy elektronikus újra felhasználása

és/vagy értékesítése. Az ilyen írásos felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót

kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 80.000 Ft, illetve szavanként bruttó 30.000 Ft,

videók esetén percenként 80.000,- Ft. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői

ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

 

A szerzői jogvédelem érdekében 24 órán belül 1 felhasználói fiókkal maximum 3 IP címről érhető el

elektronikus oktatási felületünk. Amennyiben 24 órán belül több, mint 3 IP címről történik a

bejelentkezés, az oktatási rendszer kitiltja a felhasználót.

 

  1. Adatvédelem

A Szolgáltató a személyes adatok kezelésekor a honlapon elhelyezett Adatkezelési Tájékoztatóban

foglaltak szerint jár el.

 

  1. Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás

a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Az oldalak használata feltételezi a Megrendelő részéről az internet technikai és műszaki

korlátainak ismeretét, valamint a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. Javasoljuk,

hogy használj vírus és spyware védelmi szoftvereket, friss adatbázissal, és mindenkor telepítsd az

operációs rendszer aktuális biztonsági frissítéseit. A Szolgáltató a fentiekből eredő károkért

mindennemű felelősséget kizár.

Utoljára frissítve: 2021. 12. 20.